FriesenPress

© 2024 FriesenPress, Inc. All rights reserved.The Mermaid who Learned to Dance - Nàng Tiên Cá Học Nhảy cover

 • eBook Edition
  • 978-1-03-914199-5
  • epub, pdf files
 • Paperback Edition
  • 978-1-03-914197-1
  • 8.5 x 11.0 inches
  • Premium Color interior
  • 52 pages
 • Hardcover Edition
  • 978-1-03-914198-8
  • 8.5 x 11.0 inches
  • Premium Color interior
  • 52 pages
 • Keywords
  • Mermaids,
  • Disabilities,
  • Dancing,
  • Hard work,
  • Overcoming challenges,
  • Bullying,
  • Inspirational

Publish with FriesenPress

Learn how you can publish your book with the world’s only 100% employee-owned publishing services provider.


Get our Guide

The Mermaid who Learned to Dance - Nàng Tiên Cá Học Nhảy
by Aleks Spurmanis and Tâm Nguyễn


Phoenix is a young mermaid who wakes up on the land one day and discovers that she is unable to return to the sea. Even though she works hard to adapt to her new environment, the other kids make fun of her for being different. She teaches herself how to dance to bring joy to the land dwellers and show them her worth. In the process, she becomes an inspirational role model for others. Một ngày nọ, nàng tiên cá nhỏ Phoenix tỉnh lại trên đất liền và phát hiện bản thân không thể trở về biển. Mặc dù nàng đã rất cố gắng để thích nghi với môi trường mới, những đứa trẻ khác vẫn chế giễu vì sự khác biệt của nàng. Phoenix tự học nhảy múa để mang lại niềm vui cho mọi người cũng như khiến họ nhận ra các giá trị tốt đẹp ở nàng. Trong suốt hành trình này, nàng cũng trở thành một hình mẫu truyền cảm hứng cho mọi người.


Aleks Spurmanis and Tâm Nguyễn photo

This is the first publication written by Aleks Spurmanis and Tâm Nguyễn. They were inspired to co-write The Mermaid who Learned to Dance after discovering the story of Băng Thị Bế, a woman who created a remarkable new life for herself after a tragic accident left her permanently disabled. We share this story to inspire kindness and help others overcome adversity. Any profits made from the sale of this book will be donated toward future philanthropic projects. Đây là cuốn sách đầu tiên được viết bởi Aleks Spurmanis và Tâm Nguyễn. Họ đã được truyền cảm hứng để viết Nàng Tiên Cá Học Nhảy sau khi biết về câu chuyện của cô Bế Thị Băng. Băng là một người phụ nữ đã tự viết lên cho mình một cuộc sống mới sau một tai nạn nghiêm trọng khiến cô bị thương tật vĩnh viễn. Chúng tôi chia sẻ câu chuyện này để khơi dậy sự tử tế, cùng giúp đỡ nhau vượt qua các khó khăn trong cuộc sống.


Contributors

Author
Aleks Spurmanis
Author
Tâm Nguyễn
Illustrator
Erin Cutler


What People are Saying

Other eBook Editions

This book is also available in eBook format from these sites.